suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hattulan kunta

Yleiskaavoitus

  • Palvelu
  • Hattula
  • Julkinen palvelu

Yleiskaava on kunnan maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka kattaa kunnan koko alueen. Yleiskaavalla säädellään, miten mm. asuinalueet, elinkeinot ja työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoittuvat kunnan alueella, ja sillä ohjataan yksityiskohtaisempien kaavojen eli asemakaavojen laatimista. Se esitetään kaavakartalla, johon liitetään kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavoituksessa otetaan huomioon myös luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen.

Yleiskaavan laatiminen kestää yleensä yli vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia. Siihen liittyy myös selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleistasoinen kaava voidaan laatia myös rajatusta kunnan osa-alueesta, jolloin puhutaan osayleiskaavasta.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kunnanvaltuusto lopulta hyväksyy.

Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävillä oloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnanviraston palvelupisteessä sekä kaavoituspalveluiden verkkosivuilla.

Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävillä oloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla, paikallisissa sanomalehdissä sekä kaavoituspalveluiden verkkosivuilla. Yleiskaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Tietoa kaavoituksesta ja tarkemmat ohjeet siihen vaikuttamiseen saat Hattulan kunnan teknisestä toimesta kunnanvirastolta Pappilanniemestä sekä myös Hattulan kunnan verkkosivuilta kohdasta Palvelut / Tekninen toimi / Kaavoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHattulan kunta
Palvelusta vastaaHattulan kunta
Alue Hattula
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hattulan kunta
Päivitetty: 9.12.2021