suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Vesilahden kunnan aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne ja maan käyttötarkoitus asumisen, palveluiden, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaava ohjaa alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai rajattua aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavan sisältövaatimukset on määritelty maankäyttö- ja rakennuslaissa, ja niihin kuuluvat muun muassa yhdyskuntarakenteen toimivuuteen, palveluiden saatavuuteen ja tasapainoiseen elinympäristöön liittyvät näkökulmat. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan myös luonnon, ympäristön, maiseman ja rakennetun ympäristön vaaliminen. Yleiskaavan laatiminen saattaa viedä useitakin vuosia.

https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Vesilahden kunnan alueella voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa kunnan teknisten palvelujen verkkosivujen kaavoitusosiosta, teknisestä toimistosta tai aluearkkitehdiltä. Ajankohtaisista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavoista tiedotetaan vuosittain kaavoituskatsauksessa.

Kaavatyön alkuvaiheessa laaditaan aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus kaavatyön aikana toteutetaan. Vesilahdessa kaavoituksen aikana on mahdollisuus antaa virallinen mielipide, kun kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä sekä muistutus, kun kaavaehdotus on nähtävillä. Mielipiteet ja muistutukset osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan kunnan kirjaamoon.

Valmisteilla oleviin kaava-aineistoihin voi tutustua koko kaavoituksen ajan kunnan verkkosivuilla https://www.vesilahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/vireilla-olevat-kaavat/

Kaavan hyväksymisen jälkeen on mahdollisuus valittaa hyväksymispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 pv hyväksymispäätöksen pöytäkirjan nähtäville asettamisesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Vesilahdessa yleiskaavoitukseen voi vaikuttaa kaavoitusprosessin eri vaiheissa jättämällä mielipiteen kunnanhallitukselle ja toimittamalla sen kunnan kirjaamoon.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 20.6.2022