suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Tervolassa kaavoitukseen liittyvät asiat valmistellaan teknisellä osastolla ja kaavan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus. Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne ja maan käyttötarkoitus asumisen, palveluiden, työpaikkojen, virkistyksen ja liikenteen tarpeisiin. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet ja yleiskaava ohjaa myös alueen asemakaavojen laatimista.

Yleiskaava voidaan laatia sekä oikeusvaikutteisena että oikeusvaikutuksettomana. Mikäli yleiskaava on oikeusvaikutteinen, se vaikuttaa sitovammin muuhun suunnitteluun. Oikeusvaikutukseton yleiskaava (mainittava kaavakartassa) on kehittämispoliittinen ja strateginen suunnitelma.

Vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista kunta laatii vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskatsauksen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaavoituksista saat tietoa kunnan kaavoitusta koskevalta kotisivuilta, josta löydät myös vuosittaisen kaavoituskatsauksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaavan aloitusasiakirjana laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Se asetetaan nähtäville koko kaavoitusprosessin ajaksi ja sitä täydennetään tarvittaessa suunnittelun edetessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Suunnitelmassa kerrotaan suunnittelun tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervolan kunta
Palvelusta vastaaTervolan kunta
Alue Tervola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.3.2022