suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervolan kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Tervola
  • Julkinen palvelu

Tervolassa kaavoitukseen liittyvät asiat valmistellaan teknisellä osastolla ja kaavan hyväksyy lopullisesti kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus.

Vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista kunta laatii vuosittain maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoituskatsauksen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kaavoituksista saat tietoa kunnan kaavoitusta koskevalta kotisivuilta, josta löydät myös vuosittaisen kaavoituskatsauksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Palvelun toteuttaa

Tervolan kunta

Palvelusta vastaa

Tervolan kunta
Tekstistä vastaa: Tervolan kunta
Päivitetty: 15.11.2022