suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Maankäytön suunnittelun tehtävänä on suunnitella maankäyttö kestävän kehityksen pohjalta kuntalaisten erilaisia tarpeita varten. Suomussalmen kunnassa on kolme asemakaava-aluetta, Suomussalmi, Suomussalmi KK ja Juntusranta. Asemakaavoitettu alue on pinta-alaltaan 1444 hehtaaria. Hyväksyttyjä ranta-asemakaavoja on 15 kpl, pinta-alaltaan 856 hehtaaria.

suomussalmen kunta järjestää kaavoitusmenettel ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaa kunta. Tavallisesti kaavan laatiminen tulee vireille kuntalain mukaisella päätöksellä, joka koskee kaavan laatimisen aloittamista. Kaavoituksen vireilletulosta kunta ilmoittaa niin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kunta tiedottaa kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tehdä muistutuksia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot.

Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään viipymättä tieto alueelliselle ympäristökeskukselle ja niille kunnan jäsenille sekä muistutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjallisesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Kaava tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti tiedoksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Palvelun toteuttaa

Suomussalmen kunta

Palvelusta vastaa

Suomussalmen kunta
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 13.3.2023