suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savitaipaleen kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Savitaipale
  • Julkinen palvelu

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa. Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Ruokolahden Keskustan yleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet, joilla ohjataan eri toimenpiteitä ja maankäytön muutoksia. Yleiskaavojen avulla pyritään ennakoimaan tulevaa kehitystä pitkällä aikavälillä. Yleiskaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Oikeusvaikutteiset rantayleiskaavat toimivat maankäytön suunnitelmana, jonka perusteella voidaan käsitellä rantarakentamisen luvat. Kaavaa täydentää ja täsmentää rakennusjärjestys. Kunnanvaltuusto tarkastelee yleiskaavojen päivitystarpeen valtuustokausittain. Maanomistajat voivat laittaa vireille kaavoja koskevat asiat kirjallisesti vapaamuotoisella kirjeellä kunnanhallitukseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSavitaipaleen kunta
Palvelusta vastaaSavitaipaleen kunta
Alue Savitaipale
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savitaipaleen kunta
Päivitetty: 10.12.2021