suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Ruovesi
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaavoitus ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Yleiskaavassa vahvistuu yleiskaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavoitus perustuu laajaan tavoite- ja tutkimusainestoon, joka on koottu erityiseen yleiskaavaselostukseen. Maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana.

Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnan verkkosivuilla. Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla sekä kuntapalveluiden verkkosivuilla. Yleiskaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Lisätietoja kaavoituksesta Ruovedellä löydät kunnan nettisivuilta osoitteesta

https://www.ruovesi.fi//sivu.tmpl?sivu_id=404&d=404.

Tarvittaessa ota yhteyttä kunnan tekniseen johtajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuoveden kunta
Palvelusta vastaaRuoveden kunta
Alue Ruovesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruoveden kunta
Päivitetty: 14.4.2020