suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Rovaniemen kaupunki
Alue: Rovaniemi
Palvelun kieli: suomi

Kaupunki huolehtii tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Myös yksityinen maanomistaja voi hakea yleiskaavan muuttamista tai laatimista.

Rovaniemen kaavoituskäytännön mukaan tekninen lautakunta päättää yleiskaavojen vireille tulosta ja valmistelusta. Vaikutuksiltaan erityisen merkittäviksi määriteltyjen yleiskaavojen (strategiset yleiskaavat) vireille tulosta ja valmistelusta päättää kaupunginhallitus.

Yleiskaavat hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Yleiskaavan perusteella voidaan joissain tapauksissa myöntää rakennuslupa.


Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Alueen yleisakaavan muuttamisen tai laadinnan tarve (maanomistajat/-haltijat) on syytä arvioida ensin yhteistyössä kaupungin kaavoitusyksikön kanssa .

Uusi kaavahanke kuulutetaan aina vireille lehdessä. Lisäksi lähetetään lähialueen asukkaille ja maanomistajille kirjeitse tieto kaavan vireilletulosta. Kaavan tultua vireille on hankkeesta laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon voi tutustua palvelupiste Osviitassa tai kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Tämän jälkeen kaavahankkeesta tehdään tarvittavat selvitykset, laaditaan vaihtoehtoja, selvitetään niiden vaikutuksia ja asetetaan vaihtoehtoiset luonnokset nähtäville (valmisteluvaiheen kuuleminen) palvelupiste Osviittaan ja Kaavatorille. Luonnoksista on mahdollisuus jättää mielipiteitä.

Valittu kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (ehdotusvaiheen kuuleminen) palvelupiste Osviittaan ja Kaavatorille. Ehdotuksesta on mahdollisuus jättää muistutuksia.

Usein on myös tarpeen tietää, millaisia kaavoja on voimassa omassa ympäristössä. Voimassa olevista kaavoista saat tietoa Rovaniemen kaupungin palvelupiste Osviitasta ja kaupungin kaavoitusyksiköstä sekä internet- sivuilta :www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kartat.


Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Yleiskaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat.

Palvelu on maksullinen.

Neuvonta on maksuton.

Yleiskaavan laatiminen ja muuttaminen on maksullista. Kaavoituskustannusten hinnoittelu on esitetty Rovaniemen kaupungin internet- sivuilla, kaavat ja kiinteistöt.


Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Rovaniemen kaupunki