suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Naantalissa yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä saat tietoa vuosittain julkaistavassa Kaavoituskatsauksessa. Katsaus sisältää tietoa kaikista merkittävistä käynnissä olevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsaus on esillä kaupungin kotisivuilla sekä maankäyttöosastolla.

Kaavoituksen alkuvaiheessa kaavahankkeesta laaditaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka sisältönä ovat mm. kaavoituksen tavoitteet, kaavan vaikutusten arviointitapa sekä arvio aikataulusta. Yleiskaavan laatiminen kestää yleensä yli vuoden, mutta saattaa viedä useitakin vuosia.

Kuntalaisilla on mahdollisuus seurata kaavan etenemistä internetistä tai kysymällä Naantalin maankäyttöosastolta.

Kaavaprosessin aikana kaava on julkisesti nähtävillä vähintään kahdesti: kaavaluonnoksena ja kaavaehdotuksena. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ottaa kantaa kaavan nähtävillä olon tiedottamiseen lehtikuulutuksella, ja viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville. Kaikki kuulutukset julkaistaan myös kaupungin internet-sivuilla. Kaavan nähtävillä olon aikana kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja muistutuksia kaavasta kuulutuksessa esitetyllä tavalla.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Nähtäville asetettujen kaavojen kuulutukset kaava-aineistoineen näet Naantalin kaupungin internet-sivuilta. Kuulutus ja kaava-aineisto ovat nähtävillä myös kaupungintalolla maankäyttöosaston palvelupisteessä.

Vireillä oleviin kaavahankkeisiin voit myös koska tahansa tutustua kaupungin internet-sivuilla, tai maankäyttöosaston asiakaspalvelupisteessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 1.4.2022