suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Yleistä: Kunta vastaa yleiskaavojen laadinnasta. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa, ja se voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaava voi koskea koko kunnan aluetta tai sen osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Yleiskaavassa määritellään kunnan yleispiirteinen maankäyttö, painopiste on yhdyskuntarakenteessa ...

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Asiakirjat: Yleiskaava-asiakirjoihin kuuluu yleiskaavakartta kaavamerkintöineen ja määräyksineen. Yleiskaavaan kuuluu myös kaavaselostus, josta käy ilmi taustatietoa sekä kaavan keskeiset ominaisuudet ja tavoitteet. Selostus sisältää myös vaikutusten arvioinnin.

Aika: Yleiskaavan laadinta kestää yleensä vähintään vuoden, mutta laajuudesta riippuen prosessi voi kestää useitakin vuosia.

Hyväksyminen: Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Laki: Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Palvelun toteuttaa

Maalahden kunta

Palvelusta vastaa

Maalahden kunta
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 2.12.2019