suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liperin kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Liperi
  • Julkinen palvelu

Liperin kunnan alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020. Liperin taajamat Kirkonkylä ja Ylämylly ovat osayleiskaavoitettu, kuten asutuksen kannalta keskeiset kylä- ja ranta-alueetkin. Yleiskaavoituksella ratkaistaan tavoitellun kehityksen periaatteet, ja yleiskaavoitus ohjaa alueen asemakaavojen laatimista.

Kunta vastaa yleiskaavan laatimisesta. Yleiskaavassa vahvistuu yleiskaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Kaavoitus perustuu laajaan tavoite- ja tutkimusaineistoon, joka on koottu erityiseen yleiskaavaselostukseen. Maakuntakaavoitus ohjaa yleiskaavoitusta. Liperissä yleiskaavoituksesta vastaa elinympäristöpalvelut.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo- valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset ja vuorovaikutuksen järjestäminen sekä kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus, jonka kunnanvaltuusto tai kunnanhallitus lopulta hyväksyy.

Voit vaikuttaa yleiskaavoitukseen lausumalla mielipiteesi osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutuksen kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä Liperin Elinympäristöpalveluiden palvelupisteessä sekä kunnan verkkosivuilla. Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläoloista ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja Kotiseutu-uutisissa sekä kuntapalveluiden verkkosivuilla. Yleiskaavaprosessin aikana voidaan järjestää myös esimerkiksi keskustelutilaisuuksia tai kerätä tietoa kyselyillä. Näistä tiedotetaan aina erikseen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiperin kunta
Palvelusta vastaaLiperin kunta
Alue Liperi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liperin kunta
Päivitetty: 1.10.2021