suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavoitusprosessiin on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa.

Kaavaprosessi muodostuu vireilletulo-, valmistelu- ja ehdotusvaiheista. Vireilletulovaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan suunnittelualue, kaavoituksen lähtökohdat, osalliset sekä vuorovaikutuksen järjestäminen ja kaavaprosessin alustava aikataulu. Valmisteluvaiheessa laaditaan kaavaluonnos ja ehdotusvaiheessa kaavaehdotus.

Yleiskaavoitukseen on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta tai jättämällä muistutus kaavaehdotuksesta niiden nähtävilläoloaikana. Kaava-aineistot ovat nähtävillä kunnanviraston 2. kerroksen ilmoitustaululla sekä kaavoituksen verkkosivulla.

Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta ilmoitetaan kuulutuksella, joka julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla ja paikallislehdessä (Laukaa-Konnevesi -lehti).

Kunnanvaltuusto hyväksyy yleiskaavat. Kaavan hyväksymispäätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Toimita kirjallinen mielipide tai muistutus ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaus@laukaa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Laukaan kunta, PL 6, 41341 Laukaa.

Lisätietoja yleiskaavoituksesta ja siihen vaikuttamisesta saat kunnan verkkosivuilta, puhelimitse kaavoitusjohtajalta ja kaavasuunnittelijalta sekä sähköpostilla (kaavoitus@laukaa.fi).

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla yleiskaavahankkeen osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen. Osallisia ovat kaavoitettavan alueen maanomistajat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät sekä usein myös muutkin kuntalaiset eli ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 3.12.2021