suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Kunnan kaavoitusta ohjaa kunnanhallitus. Kaava-asioita valmistelee kunnassa maanmittausinsinööri. Kaavat laaditaan pääsääntöisesti ulkopuolisten konsulttien toimesta. Kaavan laatimisesta tai muuttamisesta päättää kunnanhallitus. Kaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa (kunnallisvalitus Vaasan hallinto-oikeuteen).

Kaavaa valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Kaavoja valmistelevat viranomaiset tiedottavat kaavoituksesta sillä tavoin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavaprosessin aikana sen eri vaiheista tiedotetaan paikallislehdessä sekä kunnan kotisivuilla. Valmisteluasiakirjat ovat nähtävillä kunnanvirastossa kuulutuksessa ilmoitettuna ajankohtana.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022