suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Kotka
  • Julkinen palvelu

Voit vaikuttaa yleiskaavaan ilmaisemalla mielipiteesi yleiskaavan valmistelun eri vaiheissa niiden nähtävilläoloaikoina.

Yleiskaavoitusprosessiin on oikeus osallistua ja vaikuttaa kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa.

Yleiskaavan vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kuulutetaan kaupungin verkkosi ...

Toimi näin

Seuraa Kotkan kaupungin verkkosivuilla virallisia kuulutuksia sekä kaavoituksen sivuja. Siellä tiedotetaan kaikista vireillä olevista yleiskaavahankkeista. Niistä tiedotetaan myös kaupunkilehti Ankkurissa.

Vireillä olevien kaavojen kartat, selostukset ja muu materiaali julkaistaan kaavoituksen verkkosivuilla.

Yleiskaavoista annettavat mielipiteet ja muistutukset osoitetaan Kotkan kaupungin kirjaamolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Kotkan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kotkan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 1.2.2022