suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Yleiskaavojen laadinnasta vastaa kunta. Juvan kunnan aluetta koskevan yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavaa täydennetään vahvistetuilla osayleiskaavoilla.

Jokaisesta yleiskaavasta tehdään osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan miten ja missä vaiheessa voit vaikuttaa kaavan valmisteluun ja sisältöön. Yleiskaavoitukseen voit vaikuttaa jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta tai tekemällä kirjallisen muistutuksen päätöksentekovaiheessa olevasta kaavasta. Kaavan vahvistamispäätöksestä voi lisäksi tehdä kunnallisvalituksen.

Juvan kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa. Hankekohtaiset kaavat tiedotetaan erikseen kuuluttamalla, kaavan vireille tulosta sekä kaavan eri vaiheissa kunnan kotisivulla ja Juvan Lehdessä.

Lisätietoja saat Ympäristöhallinnon yhteiset verkkopalvelut -sivustolta, osiosta Osallistuminen kaavoitukseen.

Toimi näin

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Voimassa olevista kaavoista saat parhaiten tietoa Juvan kaavoitusosastolta tai kaavoituksen verkkosivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Palvelusta vastaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.4.2021