suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Yksityistien erityiskohteen avustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voi hakea valtionavustuskelpoiselle erityiskohteelle, joita ovat

  • yksityisteiden lauttapaikat ja lossit
  • vuosittain purettavat sillat
  • talvi- ja jäätiet.

Lauttapaikan ja sitä korvaavan jäätien sekä vuosittain purettavan sillan osalta valtionavustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia hyväksyttävistä käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Muun kuin lossin korvaavan talvi- tai jäätien avust ...

Toimi näin

Hae avustusta ensisijaisesti asiointipalvelussa. Löydät hakemuksen palveluvalikosta nimellä Yksityisteiden erityiskohteiden kunnossapitoavustus. Kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Toimita avustushakemus ja sen liitteet Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon postitse, sähköpostitse tai tuomalla paikanpäälle. Voit toimittaa hakemuksen myös ELY-keskuksen yksityishenkilöille suunnatun yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta.

Liitä hakemukseen tiekunnan tulo- ja menotositteet, tuloslaskelma, tase, kokouspöytäkirjat ja tilintarkastajan lausunto.

Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Jätä maksatushakemus helmikuun loppuun mennessä.

Hae maksatusta ensisijaisesti asiointipalvelussa päätökseen annettujen ehtojen ja määräaikojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti Maksatukset-välilehdellä ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Käytä tulostettavaa lomaketta maksatuksen hakemiseen, jos olet hakenut avustuksen sähköisen asioinnin sijaan tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön tai ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista.

Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista.

Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003: 19 §

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus, KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, KEHA-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.12.2023