suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Yksityistien erityiskohteen avustus

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Avustusta voi hakea valtionavustuskelpoiselle erityiskohteelle, joita ovat

 • yksityisteiden lauttapaikat ja lossit
 • vuosittain purettavat sillat
 • talvi- ja jäätiet.

Lauttapaikan ja sitä korvaavan jäätien sekä vuosittain purettavan sillan osalta valtionavustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia hyväksyttävistä käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Muun kuin lossin korvaavan talvi- tai jäätien avustu ...

Toimi näin

 1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Löydät hakemuksen palveluvalikosta nimellä Yksityisteiden parantamisavustus.
 2. Jos sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.
 3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen mukana sähköisesti, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.
 4. Liitä hakemukseen tiekunnan tulo- ja menotositteet, tuloslaskelma, tase, kokouspöytäkirjat ja tilintarkastajan lausunto.
 5. Jos ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.
 6. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

 1. KEHA-keskus maksaa avustuksen ELY-keskuksen avustuspäätöksen mukaisesti.
 2. Erityiskohteen avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä.
 3. Jätä maksatushakemus ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa helmikuun loppuun mennessä.
 4. Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea avustuksen maksatusta tulostettavalla lomakkeella. Toimita maksatushakemus ja sen liitteet postitse KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Voit toimittaa maksatushakemuksen myös ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä.
 5. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä tulostettavaa maksatushakemuslomaketta, jos et voi asioida aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista.

Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista.

Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.7.2023