suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Yksityistien erityiskohteen avustus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Avustusta voi hakea valtionavustuskelpoiselle erityiskohteelle, joita ovat

  • yksityisteiden lauttapaikat ja lossit
  • vuosittain purettavat sillat
  • talvi- ja jäätiet

Lauttapaikan ja sitä korvaavan jäätien sekä vuosittain purettavan sillan osalta valtionavustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia hyväksyttävistä käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Muun kuin lossin korvaavan talvi-/jäätien avustuksen osuus voi olla enintään 65 prosenttia tien hyväksyttävistä käyttö- ja ylläpitokustannuksista.

Erityiskohteen avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Lauttapaikkojen ylläpitoon ja vuosittain purettavien siltojen avustuksista voidaan maksaa ennakkona enintään 80 prosenttia edellisvuoden kustannuksiin perustuvasta avustussummasta.

Maksatukset käsittelee ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). Maksatusta haetaan erillisellä maksatushakemuslomakkeella.

Toimi näin

Toimi näin

1. Hae avustusta ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta (Yksityisteiden parantamisavustus).

2. Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle tietokoneelle.

3. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaadittavat liitteet. Puutteellinen hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat pitkittää asian käsittelyä. Tarkempia ohjeita hakemuslomakkeen täyttämiseen löydät aluehallinnon asiointipalvelusta ja ELY-keskuksen verkkosivuilta. Toimita hakemus liitteineen Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen mukana sähköisesti, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.

4. Liitä hakemukseen tiekunnan

- tulo- ja menotositteet

- tuloslaskelma

- tase

- kokouspöytäkirjat

- tilintarkastajan lausunto

5. Mikäli ELY-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.

6. Kun ELY-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan avustuksen hakijalle.

Näin haet maksatusta

1. Erityiskohteen avustus maksetaan viimeistään kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

2. Jätä maksatushakemus ensisijaisesti aluehallinnon asiointipalvelussa helmikuun loppuun mennessä.

3. Mikäli aluehallinnon asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, toimita maksatushakemus ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon tai KEHA-keskuksen maksatusyksikköön. Lisätietoa maksatuksen hakemisesta ja tarvittavat lomakkeet löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta.

4. Hae avustuksen maksatusta päätöksen mukaisesti yhdessä tai useammassa erässä. Käytä yksityisen tien, lautan, talvitien ja purettavan sillan maksatushakemuslomaketta, mikäli et asioi aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen hakeminen

Hakemuksessa tulee olla oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista päätökseen vaikuttavista seikoista. Hakulomakkeessa tulee olla lyhyt kuvaus avustuksen käyttötarkoituksesta sekä hankkeen arvioiduista hyödyistä ja vaikutuksista. Hakemuksen liitteenä kuvataan tarkemmin hankkeen tavoitteet ja sisältö, toteutusaikataulu sekä koko hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma erillisen ohjeen mukaan eriteltynä. Hankesuunnitelmasta tulee ilmetä myös hankkeen tulokset sekä tulosten hyödyntämisen ja levittämisen tavat. Hakemukseen liitetään myös mahdolliset luvat ja sopimukset.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotEtelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021