suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylivieskan kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Ylivieska
  • Julkinen palvelu

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Rahalla avustettavien teiden kriteerit:

- tien pituus tulee olla vähintään 500 m viimeiseen pysyvästi asutun kiinteistön liittymään ja

- tiellä tulee olla vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö.

Sopimusteiden kriteerit:

- pituus vähintään 1000m viimeisen pysyvästi asutun talouden liittymään ja

- tien vaikutuspiirissä vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta ja

- kahden viimeisen talouden välimatka korkeintaan 500 m tai

- tiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys

- tielle on perustettu tiekunta.

Metsätieavustukset:

- metsäteiden avustus määritellään vuosittain teknisessä palvelukeskuksessa.

Talviauraus:

- pituus vähintään 50 m pysyvästi asuttuun talouteen yleisen tai yksityisen tien reunasta pääoven eteen mitattuna tai

- sosiaalisin tai terveydellisin perustein aurattavat pihat ja pihatiet.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Ylivieskan kaupunki

Palvelusta vastaa

Ylivieskan kaupunki
Tekstistä vastaa: Ylivieskan kaupunki
Päivitetty: 3.1.2024