suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Vesilahdessa kunta voi avustaa kunnossapidossa, peruskorjauksessa ja kiireellisissä tapauksissa. Ko. avustukset yksityisteille jaetaan Vesilahden kunnanvaltuuston 8.11.2010 § 56 hyväksytyn päätöksen "Perusteet ja periaatteet yksityistieavustusten jakamisesta Vesilahdessa" mukaan.

Toimi näin

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan olemassa olevien tietojen mukaisesti. Jos kyseessä on uusi tiekunta tai tiekunnan tai tien tiedoissa on tapahtunut muutoksia, esim. vakituisten asuntojen määrä tien varrella on muuttunut tai tiekuntien asioita hoitavien henkilöiden tiedot muuttuvat, on päivitetty avustushakemus palautettava aina erikseen ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Palautuspäivä ilmoitetaan Vesilahden kunnan internetsivuilla yksityistiet osiossa sekä Lempäälä-Vesilahden Sanomissa.

Tiekuntia pyydetään toimittamaan neljän vuoden välein tilinpäätöstiedot ja muita tarpeellisia selvityksiä hakemuslomakkeen liitteenä. Sellaisina vuosina tiekunnille lähetetään postitse avustushakemus- ja tiliselvityslomake tiekunnan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Mikäli tietoja ei toimiteta, avustusta ei makseta.

Lomakkeen voit tulostaa nettisivuilta tai voit hakea paperisen lomakkeen teknisestä toimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

- Perustettu tiekunta

- Maksatuksen ehtona on, että tiekunta kerää tieyksikkömaksuja tai tekee talkootyötä sekä toimittaa

neljän vuoden välein pyydettävän tilinpäätöstiedot ja muita tarpeellisia selvityksiä hakemuslomakkeen liitteenä (muulloinkin on tarkastusmahdollisuus)

- Tiekunta ilmoittaa avustuksen määrään vaikuttavista muutoksista tiekunnan tiedoissa

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 5.8.2021