suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Saarijärven kaupunki avustaa yksityisteiden perusparannus- ja rakentamishankkeita vuosittain. Avustuksen saaminen edellyttää, että tie on valtionapukelpoinen ja hankkeeseen on haettu valtionavustusta ja saatu myönteinen päätös. Edellytyksenä on myös, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta. Avustushakemukset tehdään ELY-keskuksen lomakkeella, joista toinen kappale liitteineen jätetään kaupu ...

Toimi näin

Niiden yksityisteiden avustushakemukset, jotka eivät vielä ole saaneet kunnossapitoavustusta, jättöaika on kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuskaavakkeita saa Saarijärven kaupungintalon taloushallinnosta. Perusparannushakemuksien jättämiseen ei ole määräaikaa, mutta suosituksena on, että hakemukset jätetään elokuun loppuun mennessä. Hakemuslomakkeena käytetään ELY-keskuksen lomaketta. Lomakkeen voi noutaa taloushallinnosta tai tulostaa ELY-keskuksen sivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tekninen lautakunta on 2.12.1995 vahvistanut kaupungin avustusehdot, joihin perustuen tekninen lautakunta vahvistaa vuosittain yksityisteiden kunnossapidon kilometrikorvaukset kunnossapitoluokittain. Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Saarijärven kaupunki

Palvelusta vastaa

Saarijärven kaupunki
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 1.6.2023