suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Punkalaitumen kunta myöntää sekä kunnossapito- että peruskorjausavustusta kunnan alueella sijaitseville yksityisteille määrärahojen puitteissa. Yksityistiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 - 4. Kunnossapitoavustusta määritettäessä otetaan huomioon yksityistien kunnossapitoluokka, pituus sekä toimintavuoden menot, joista vähennetään tiekunnan vähintään 20 %:n suuruinen omavastuuosuus. Peruskorjausavustuksia kunta myöntää harkinnan mukaan. Etusijalla ovat peruskorjaushankkeet, joihin on haettu valtion perusparannusavustusta. Tiekunnan omavastuu on myös peruskorjaushankkeissa vähintään 20 %:a toteutuneista kustannuksista.

Toimi näin

Kunnossapitoavustusta haetaan avustushakemuslomakkeella, jonka liitteenä on oltava merkintä tilien hyväksymisestä tai tiliote, josta selviävät toimintavuoden tulot ja menot. Perusparannusavustusta, johon on haettu valtion avustusta, haetaan toimittamalla kopio valtionavustushakemuksesta kunnalle. Perusparannusavustusta, jolle ei ole voitu hakea valtion avustusta, haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnossapitoavustusta voivat saada kaikki tiet, jotka toimivat vakituisen asutuksen pääsyteinä yli 300 metrin matkalta, riippumatta siitä, onko tielle perustettu tiekunta vai ei. Perusparannusavustus myönnetään ainoastaan teille, joille on perustettu tiekunta. Perusparannushankkeeseen on haettava valtion perusparannusavustusta, mikäli se hankkeen kustannusarvion perusteella on mahdollista.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPunkalaitumen kunta
Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 23.10.2020