suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Porin kaupunki myöntää avustuksia yksityisteiden kunnossapitokustannuksiin ja erityisestä syystä perusparannuskustannuksiin.

Yksityistieavustus myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellost ...

Toimi näin

Kunnossapitoavustuksia haetaan kerran vuodessa keväällä lehdessä ja teknisen toimialan nettisivuilla ilmoitetun aikataulun ja annettujen ohjeiden mukaisesti paperilomakkeella.

Perusparannusavustuksia voi hakea ympäri vuoden tekniseltä lautakunnalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnossapitoavustuksen osalta Porin kaupunki avustaa raha-avustuksen muodossa niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta.

Perusparannusavustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen valtioavustusmahdollisuus on selvitetty sekä kustannusarvio ja suunnitelma hankkeesta on toimitettu kaupungille.

Jos valtio avustaa tiekuntaa vähintään 50 prosentilla, niin kaupungin avustus on n. 20 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 10.000 euroa. Jos valtio ei avusta, niin kaupungin avustus on n. 30-40 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 5.000 euroa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Porin kaupunki

Palvelusta vastaa

Porin kaupunki
Tekstistä vastaa: Porin kaupunki
Päivitetty: 17.5.2022