suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Yksityistieavustukset

 • Palvelu
 • Pielavesi
 • Julkinen palvelu

Kunnalta voi hakea avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voivat hakea tiekunnalliset tiet.

Tieavustuksen hakemisesta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan verkkosivuilla joka vuosi maaliskuun alussa.

Toimi näin

Hae kunnossapitoavustusta ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti tekniseltä lautakunnalta erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Jätä tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit kuntaan yksityistieavustuksen hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapuneita ja puutteellisia asiapapereita ei oteta käsittelyyn.

Ne tiekunnalliset tiet, jotka eivät ole hakeneet edellisenä vuonna yksityistieavustusta, mutta katsovat olevansa siihen oikeutettuja, toimittavat avustushakemus tekniselle lautakunnalle. Avustushakemuslomakkeita saa kunnan teknisestä toimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

 1. tielle on perustettu tiekunta
 2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunta maksaa avustuksen yksityisteille edellyttäen, että tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:

 • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja toiminnantarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit
 • tiedot tiekunnassa tapahtuneista muutoksista (pysyvä asutuksen käyttämä tien pituus, tilitiedot, yhdyshenkilön tiedot jne.)
 • kirjallinen ilmoitus tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen ajantasaisuuden paikkansapitävyydestä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Avustuksen saaminen edellyttää, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta ja se on järjestäytynyt.

Yksityistieavustuksen saaminen edellyttää myös, että

 • yksityistien kokonaispituus on oltava vähintään 0,4 km pitkä,
 • tie on autolla ajokelpoinen sekä
 • tien vaikutuspiirissä on vähintään 1 pysyvästi asuttu talous ja tie on yksityistielain mukainen tie.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Pielaveden kunta

Palvelusta vastaa

Pielaveden kunta
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 28.7.2023