suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Yksityistiekunnat voivat hakea avustusta teiden kunnossapitoon Petäjäveden kunnalta vuosittaisen hakuajan aikana. Hakuaika on keväällä ja siitä ilmoitetaan erikseen. Avustus myönnetään niille teille, joihin on perustettu tiekunta, on tehty uuden tielain mukaiset ilmoitukset maanmittauslaitokseen sekä väylärekisteriin (digiroad).

Tien varrella pitää olla ainakin yksi ympärivuotisessa asuinkäytössä ...

Toimi näin

  • Kunnossapitoavustusta haetaan vuosittain keväällä. Hausta ja hakuajasta ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla.
  • Avustusta haetaan lomakkeella, joka täytetään ja toimitetaan allekirjoitettuna määräaikaan mennessä kunnanvirastoon. Lomake on saatavilla sähköisesti täytettävänä ja tulostettavana kunnan verkkosivuilla sekä paperisena kunnan kirjaamosta ja teknisestä toimistosta.
  • HUOM! Avustus myönnetään niille teille, joihin on perustettu tiekunta, on tehty uuden tielain mukaiset ilmoitukset maanmittauslaitokseen sekä väylärekisteriin (digiroad). Lisäksi tien varrella pitää olla ainakin yksi ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva talous vähintään 0,5 km etäisyydellä.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Avustus myönnetään niille teille, joihin on perustettu tiekunta, on tehty uuden tielain mukaiset ilmoitukset maanmittauslaitokseen sekä väylärekisteriin (digiroad). Tien varrella pitää olla ainakin yksi ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva talous vähintään 0,5 km etäisyydellä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Petäjäveden kunta

Palvelusta vastaa

Petäjäveden kunta
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 8.2.2022