suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Parikkalan kunta

Yksityistieavustukset

 • Palvelu
 • Parikkala
 • Julkinen palvelu

Kunnalta voit anoa avustusta yksityisen tien kunnossapitoon. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.

Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Toimi näin

Avustushakemus tulee toimittaa 30.4.2021 mennessä Parikkalan kuntaan, osoitteella Harjukuja 6, 59100 Parikkala tai sähköpostilla kunta@parikkala.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

 1. tielle on perustettu tiekunta
 2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Avustuskelpoisuus

Kunnan varoista annetaan vuosittain avustusta sellaisen autolla -ajokelpoisen yksityistien kunnossapitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja

- jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai

- joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin matkalla ja jonka vaikutuspiirissä on I – IV kunnossapitoluokissa vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta ja V kunnossapitoluokassa a) vähintään kolme pysyvästi asuttua asuinrakennusta tai b) vähintään yksi pysyvästi asuttu asuinrakennus, sekä tien pituus on vähintään 300 metriä.

Avustusta ei myönnetä

 • tiekunnan tiehen kuuluvalle pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle tielle
 • pelkästään vapaa-ajanasuntoihin johtavalle tielle tai sen osalle
 • asemakaava-alueella olevalle tielle tai sen osalle
 • sellaiselle tielle, johon ei ole perustettu tiekuntaa

Sen estämättä mitä edellä on sanottu, myönnetään avustusta edelleen sellaiselle jo avustusta saaneelle I – IV kunnossapitoluokan yksityiselle tielle, jolla on ainakin yksi pysyvästi asuttu talous (= ent. valtionapusäännös).

Kunnossapitoluokat

 • Tiet on jaettu kunnossapitoluokkiin 1 – 5 jokseenkin valtion käyttämän pisteytyksen mukaisesti.
 • Kunnossapitoluokkaa voidaan tarkistaa muuttuneiden olosuhteiden mukaan.

Kunnossapitoavustukset lasketaan indeksin mukaan vuosittain.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaParikkalan kunta
Palvelusta vastaaParikkalan kunta
Alue Parikkala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Parikkalan kunta
Päivitetty: 13.8.2021