suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Mikkelin kaupunki avustaa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Kunnossapitoavustukset ovat kilometriperusteisia ja perusparannusavustusten osuus on noin puolet hankkeen kuluista. Perusparannusavustusta myönnetään yksityistien pysyvää asutusta palveleville tien osille. Teiden avustaminen edesauttaa muiden kuin yleisten teiden liikennöitävässä kunnossa pysymistä.

Mikkelin alueella avustusten piirissä on yhteensä yli 800 tiekuntaa. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien tasosta. Yksityisen tien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista.

Mikäli tiekunta on saanut avustuksia kaupungilta, se ei voi kieltää muiden kuin tieosakkaiden liikennöintiä tiellään. Sellaiset yksityistiet, jotka eivät saa kaupungilta avustusta, voivat kieltää ulkopuolisen liikenteen liikennemerkein tai puomilla. Liikennemerkin ja puomin luvan myöntää yhdyskuntatekniikan valvoja.

Toimi näin

Kunnossapitoavustukset haetaan vuosittain. Sähköinen haku on alkuvuodesta.. Edellisenä vuonna avustusta saaneille lähetetään ohjeet, jotka sisältävät valmiiksi esitäytetyn hakemuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tiekunta saa avustusta vain, jos se on järjestäytynyt eli tielle on perustettu tiekunta yksityistietoimituksessa tai tielautakunnan toimituksessa. Tiekunnan tietojen tulee olla ajan tasalla kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) sekä yksityistierekisterissä.

Yksityistietoimituksen voit laittaa vireille maanmittaustoimistossa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020