suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Yksityistieavustukset

 • Palvelu
 • Laukaa
 • Julkinen palvelu

Laukaan kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa valtuuston vuosittain myöntämällä määrärahalla. Avustukset myöntää tekninen lautakunta.

Toimi näin

Yksityistieavustuksien vuosittainen hakuaika ajoittuu alkutalveen. Hakuajankohdasta ilmoitetaan vuosittain. Avustus maksetaan hakemuksen palauttaneille tiekunnille keväällä.

Tiekunnan, joka haluaa avustuksen piiriin, on tehtävä hakemus vuosittain hakuehtojen mukaisesti. Yksityistieasioista vastaa katurakennusmestari.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

 1. tielle on perustettu tiekunta
 2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Laukaassa avustuksen saamisen ehdot ovat seuraavat:

 • tie on vakituisen asutuksen pääsytie ja
 • tien kokonaispituus on vähintään 500 metriä lisäksi
 • tiekunta on rekisteröitynyt yhdistys ja
 • avustusta on haettu hakuajan määräaikaan mennessä

Avustusta saavan yksityisen tiekunnan on huolehdittava siitä, että avustusta koskevana ajanjaksona:

 • tie on autolla ajettavassa kunnossa ja että
 • tien käyttöä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei kielletä

Vakituisella asutuksella tarkoitetaan sitä, että kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä ja asunto on väestötietojärjestelmään tallennettu vakituinen asuinpaikka.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 2.11.2023