suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laihian kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Laihia
  • Julkinen palvelu

Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kesä- ja talvikunnossapidon hoitavat avoimen urakkakilpailun perusteella yksityiset urakoitsijat.

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Avustuskelpoiset tiekunnat voivat hakea avustusta vuosittain. Ilmoitus hakumenettelystä julkaistaan kunnan kotisivuilla ja paikallislehdessä. Avustusta voi anoa yksityiselle tielle, jolle on perustettu tiekunta, tai perustaminen on vireillä ja jolla on pysyvästä asutuksesta johtuvaa liikennöintiä.

Avustusta annetaan vain pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle ja vain pysyvälle asutukselle välttämättömiä läpikulkuliikenteen teitä avustetaan. Pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevia teitä ei avusteta.

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Sitä myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaihian kunta
Palvelusta vastaaLaihian kunta
Alue Laihia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laihian kunta
Päivitetty: 1.3.2022