suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Keuruun kaupungin kunnallistekniikka avustaa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoa ja perusparannuksia. Teiden avustaminen edesauttaa muiden kuin yleisten teiden liikennöitävässä kunnossa pysymistä. Yksityisteiden hoidosta vastaa tiekunta, joka myös päättää tien tasosta. Samoin yksityistien osakkaat vastaavat tien pitämisestä aiheutuvista kuluista. Yksityisteiden avustukset myöntää tekninen lautakunta.

Mikäli tiekunta on saanut avustuksia kaupungilta, se ei voi kieltää muiden kuin tieosakkaiden liikennöintiä tiellään. Sellaiset yksityistiet, jotka eivät saa kaupungilta avustusta, voivat kieltää ulkopuolisen liikenteen liikennemerkein ja puomein.

Toimi näin

Avustuksen hakeminen tapahtuu erillisellä hakemuksella. Perusavustuksia koskevat hakemuskirjeet ja -lomakkeet toimitetaan jokaiselle yksityistiekunnalle kaupungin toimesta. Hakuaika on määrätty hakemuskirjeessä. Hakemus toimitetaan osoitteeseen: Keuruun kaupunki, Tekniset palvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Lisätietoja ja ohjeita antaa kuntatekniikan päällikkö Juho Tukiainen, puh. 040 647 1658.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tien tulee olla järjestäytynyt tiekunnaksi eli tie on toimituksessa perustettu ja merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.11.2021