suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kemiönsaaren kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Kemiönsaari
  • Julkinen palvelu

Avustuslajit

Teiden kunnossapitoavustus

Teiden kunnossapitoavustusta jaetaan suhteessa tiekunnan tienpitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kunnan teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. Tienpitokustannusten ei tarvitse olla vuosikokouksessa hyväksyttyjä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusta ei myönnetä alle 300 euron kunnossapitokustannuksista.

Hakemukseen liitetään ...

Toimi näin

Hakuaika

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnalle vuosittain viimeistään 10 maaliskuuta. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan hakijalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tieavustusten yleiset kriteerit - Kemiönsaaren kunnan tieavustukset:

  1. Kaikilla kolmen tai useamman vakituisesti asutun talouden tiekunnilla on oikeus tieavustukseen.
  2. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu ja sen tulee pitää vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä 65 §).
  3. Tiekunta-avustusta tulee hakea vuosittain määräaikaan mennessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Kemiönsaaren kunta

Palvelusta vastaa

Kemiönsaaren kunta
Tekstistä vastaa: Kemiönsaaren kunta
Päivitetty: 25.1.2023