suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yksityistieavustukset

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kemiönsaaren kunta
Alue: Kemiönsaari
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Avustuslajit

Teiden kunnossapitoavustus

Teiden kunnossapitoavustusta jaetaan suhteessa tiekunnan tienpitokustannuksiin, kuitenkin enintään 50 % tai kunnan teiden kunnossapitoavustuksiin varattujen varojen mukaan. Tienpitokustannusten ei tarvitse olla vuosikokouksessa hyväksyttyjä ennen hakemuksen jättämistä.

Avustusta ei myönnetä alle 300 euron kunnossapitokustannuksista.

Hakemukseen liitetään vuosikokouksen pöytäkirja ja tilinpäätös, josta tienpitokustannukset käyvät ilmi. Mikäli kuluvana vuonna ei ole pidetty vuosikokousta, hakemukseen liitetään edellisen vuoden pöytäkirja ja tilinpäätös.

Yksityisteiden tienpidon osittelua koskevan käsikirjan (vuodelta 2010) mukaan painoluku sisältää jätekuljetukset ja muut palvelukuljetukset, minkä vuoksi kunnan kunnossapitoavustusta saaneet tiekunnat eivät saa erikseen veloittaa kunnalta tai muilta toimijoilta tiemaksua.

Tievalaistusavustus

Tiekunnat sekä tievalaistuksesta huolehtivat yhdistykset voivat anoa avustusta tievalaistukseen. Avustusta maksetaan valaistuspistekohtaisesti. Avustus on 10 €/valaistuspiste.


Toimi näin

Hakuaika

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa kunnalle vuosittain viimeistään 10 maaliskuuta. Määräajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä, vaan ne palautetaan hakijalle.


Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää yleensä, että tien hoitoa varten on perustettu tiekunta.

Tieavustusten yleiset kriteerit - Kemiönsaaren kunnan tieavustukset:

1. Kaikilla kolmen tai useamman vakituisesti asutun talouden tiekunnilla on oikeus tieavustukseen.

2. Tiekunnan tulee olla virallisesti perustettu ja sen tulee pitää vuosikokous vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (laki yksityisistä teistä 65 §).

3. Tiekunta-avustusta tulee hakea vuosittain määräaikaan mennessä.


Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.


Palvelun toteuttaa: 
Kemiönsaaren kunta