suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keiteleen kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Keitele
  • Julkinen palvelu

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on: Avustusta voi saada vain sille tienosalle, joka palvelee pysyvää asutusta ja/tai yksityistielle, jolla on huomattavaa liikenteellistä merkitystä.

Toimi näin

Jätä tieavustuksen hakemiseen liittyvät asiapaperit kuntaan hakuajan loppuun mennessä. Myöhästyneenä saapuneita ja puutteellisia asiapapereita ei oteta käsittelyyn. Hakuajasta ilmoitetaan paikallislehdessä ja kunnan nettisivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Kunnossapitoavustukset ilmoitetaan vuosittain haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan internetsivuilla.

  • Kunta maksaa avustuksen yksityisteille vuoden loppuun mennessä edellyttäen, että tiekunnalliset tiet toimittavat kuntaan:
  • viimeisimmän vuosikokouspöytäkirjan ja toiminnantarkastajien hyväksymät tilipäätöstiedot hakuvuotta edeltävältä vuodelta tai toimittavat hakuvuotta koskevan vuosikokouspöytäkirjan, jossa tiekunta itse on hyväksynyt edellisen vuoden tilit
  • avustushakemuslomakkeen, jonka voi tulostaa kunnan nettisivulta (tai lomakkeen voi hakea kunnan teknisestä toimistosta).

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Palvelun toteuttaa

Keiteleen kunta

Palvelusta vastaa

Keiteleen kunta
Tekstistä vastaa: Keiteleen kunta
Päivitetty: 1.11.2023