suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Joroisten kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Joroinen
  • Julkinen palvelu

Kunta myöntää avustuksia ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin enintään 50-70 % laskennallisista kunnossapitokuluista, mutta kuitenkin korkeintaan 70 % toteutuneista kustannuksista.

Lisäksi kunta voi avustaa teiden peruskorjauksia. Avustuksen suuruus riippuu vuotuisesta määrärahasta ja hakijoiden määrästä.

Toimi näin

Kunnossapitoavustuksia haetaan vuosittain ja hakuaika päättyy elokuun lopussa.

Peruskorjausavustusta voi hakea milloin tahansa vapaamuotoisella kirjeellä. Liitä mukaan kopio tiekunnan päätöksestä ja hyväksytystä kustannusarviosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Tiekunta saa avustusta vain, jos se on järjestäytynyt eli tielle on perustettu tiekunta yksityistietoimituksessa tai tiejaoksen toimituksessa. Yksityistietoimituksen voi laittaa vireille Maanmittauslaitoksella.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJoroisten kunta
Palvelusta vastaaJoroisten kunta
Alue Joroinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Joroisten kunta
Päivitetty: 1.4.2022