suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Imatran kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Imatra
  • Julkinen palvelu

Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tien käyttäjien, tieosakkaiden, itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaiden on osallistuttava tien kunnossapitoon tiestä saamansa hyödyn mukaan. Tien kunnossapitoa ovat normaalit vuotuiset hoito- ja kunnossapitotyöt sekä perusparannustyöt.

Tiekunta valitsee kokouksessaan hoitokunnan tai toimitsijamiehen hoitamaan juoksevia asioita sekä päättää mm. perusparantamishankkeista, talousarviosta ja tieyksiköistä, joiden perusteella kustannukset jaetaan osakkaiden ja käyttäjien kesken. Tiekunnan on rahoitettava tien hoito- ja ylläpitokulut tienkäyttäjiltä keräämillään tiemaksuilla.

Imatran kaupunki ei myönnä yksityisteille avustuksia. Liikennevirasto myöntää kirjallisesta hakemuksesta yksityisteiden valtionavustuksia siltojen ja rumpujen rakentamiseen ja perusparantamiseen, teiden tulva- ja routavaurioiden korjaamiseen sekä kantavuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen (www.ely-keskus.fi/yksityistiet).

OTSO-metsäpalvelut / Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä. Lisätietoja osoitteesta http://www.otso.fi/Metsäpalvelut/Yksityistiet

Suomen tieyhdistys neuvoo ja opastaa tiekuntia ja on tiekuntien edunvalvojana http://www.tieyhdistys.fi/.

Imatran kaupungin tielautakuntana toimii kaupunkikehittämislautakunta. Tielautakunnan tehtävät on määrätty yksityistielain yksityistielaissa. Niitä ovat mm. tiekunnan perustamin perustaminen ennestään olevalle rasitetielle, tiekuntien yhdistäminen, tienosan liittäminen tiekunnan tiehen, tiekuntien kokouspäätöksistä tehtyjen valitusten ratkaiseminen (valitusaika on 30 pv kokouksesta) ja tiekunnan ja tieosakkaiden välisten erimielisyyksien käsittely. Tielautakunnan toimituskustannukset on hakijan maksettava.

Tielautakunnan päätöksistä voi valittaa maaoikeuteen, maaoikeutena toimii Etelä-Savon käräjäoikeus, https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/yhteystiedot.html.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

1. tielle on perustettu tiekunta

2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaImatran kaupunki
Palvelusta vastaaImatran kaupunki
Alue Imatra
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Imatran kaupunki
Päivitetty: 15.4.2020