suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Iisalmen kaupunki myöntää avustuksia järjestäytyneiden yksityisteiden (= perustettu tiekunta) kunnossapitoon ja perusparannukseen vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Toimi näin

Yksityistieavustusta haetaan vuosittain (keväällä), tarkemmat hakuajat kaupungin internetisivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

1. tielle on perustettu tiekunta

2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

1. Tiellä pitää olla tiekunta.

2. Tiekunnan on toimitettava tiejaostolle määrättyyn aikaan mennessä hyväksyttävä selvitys avustuksen käytöstä. Hyväksyttävänä selvityksenä voidaan pitää:

• kaupungilta saatavissa olevalle lomakkeelle tehtyä tilinpäätös- selvitystä

• jäljennöstä tiekunnan hyväksytyistä tileistä edelliseltä vuodelta

• tien kunnossapidosta tai parantamisesta aiheutuneiden laskujen kopioita

Mikäli tiekunta toimittaa jäljennöksiä tileistä tai laskuista, suositellaan lisäksi myös tilinpäätösselvityslomakkeen täyttämistä.

3. Tiekunnan on käytettävä tien kunnossapitoon ja parantamiseen varoja vähintään avustuksen määrä lisättynä tiekunnan omavastuumäärällä.

Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % avustuksesta.

4. Avustus on käytettävä oman kunnan alueella sijaitsevalle tienosalle (yhteiset tiet).

Kuntien välisellä sopimuksella voidaan kuitenkin jakaa kunnossapidon avustusvastuu ehdolla, että siitä ei ole taloudellisia seuraamuksia Iisalmen kaupungille.

5. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi, suositeltavaa on, että tiekunta pitää vuosikokouksen joka vuosi. Tiekunnan on toimitettava hyväksyttävä selvitys ja tilintarkastajien lausunto avustuksen käytöstä edelliseltä vuodelta joka vuosi.

6. Avustusta haettaessa tiekunnan on ilmoitettava pysyvästi asuvien osakkaiden lukumäärä ja matka viimeiselle pysyvästi asutulle kiinteistölle.

7. Avustettavan tien vähimmäispituus 200 metriä.

Avustusta voidaan myöntää lisäksi harkinnanvaraisesti tielle:

• jolla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys

• joka on läpikulkutie

• joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 10.2.2020