suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinäveden kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Heinävesi
  • Julkinen palvelu

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan vähintään 700 metriä pitkille järjestäytyneille yksityisteille. Avustusten haku tehdään kolmen vuoden välein. Avustukset jaetaan automaattisesti vuoden 2019 tapahtuneen haun mukaisesti määrärahojen puitteissa vuosittain. Seuraava haku tapahtuu keväällä 2022. Avustukset ovat maksussa kesäkuun loppuun mennessä. Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan avustusperusteisiin liittyvät muutokset tiejaoston sihteerille.

Perusparannusavustusten kunnan osuudet haetaan ja maksetaan hankkeen valmistumisen jälkeen, kun ely-keskukselta on saapunut maksatuspäätös omasta avustusosuudestaan.

Lisää tietoja löytyy osoitteesta http://heinavesi.fi/liikennekatujaviemariverkostot

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

- Avustetaan viimeiseen vakituisesti asuttuun talouteen (pitää olla kirjoilla kiinteistössä), tiekunnan tiehen kuuluvat osuudet.

- Vaadittava tien pituus vakituisesti asuttuun talouteen vähintään 700 m.

- Yksikkömaksuja tulee olla kerättynä vähintään 20 % menoista. Tiekuntien tilitietoja tarkastetaan pistokokein.

- Kahden kunnan alueella olevista teistä avustetaan Heinäveden alueella oleva osuus.

- Tammenlehvätunnuksen omaavien veteraanien tai heidän leskiensä tienpidon kustannuksia avustetaan tiejaoston erikseen vahvistamien kriteerien ja avustushakemuksen yhteydessä toimitettujen tositteiden perusteella.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinäveden kunta
Palvelusta vastaaHeinäveden kunta
Alue Heinävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinäveden kunta
Päivitetty: 8.6.2020