suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Evijärven kunta

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Evijärvi
  • Julkinen palvelu

Yksityisteille avustusta myönnetään hyväksyttävistä tienhoitokuluista (ei valtionavustukseen oikeuttavista perusparannusmenoista, joihin tulee hakea erikseen avustusta). Oman ja vastikkeetta tehdyn työn osuus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin. Avustusprosentti määräytyy tieluokituksen mukaisesti ja se suhteutetaan kulloinkin kunnan talousarviossa ko. tarkoitukseen varattuun määrärahaan.

Avustusta haetaan kalenterivuosittain viimeistään 1.3. mennessä. Kunta ilmoittaa asiasta paikallisessa sanomalehdessä ja kunnan internetsivuilla. Hakuajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon. Avustusta haetaan kunnasta saatavalla lomakkeella.

Toimi näin

Lomakkeen mukana on toimitettava:

  • tilinpäätös ja/tai kuitit maksetuista tienhoitomenoista
  • muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat (esim. todistus tiekunnan perustamisesta)

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että:

  • tiekunta on perustettu
  • tien tulee olla pysyvän asutuksen tie
  • avustettavan tien vähimmäispituus 200 m

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEvijärven kunta
Palvelusta vastaaEvijärven kunta
Alue Evijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Evijärven kunta
Päivitetty: 26.7.2021