suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Äänekosken kaupunki

Yksityistieavustukset

  • Palvelu
  • Äänekoski
  • Julkinen palvelu

Yksityisteiden kunnossapidon kaupunginavustussääntö

Toimi näin

Kunnossapitoavustushakemus lähetetään Äänekosken kaupungin tekniseen hallintoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.

Äänekosken kaupunki avustaa alueellaan olevia yksityisteitä seuraavan säännön mukaisesti:

  1. Avustettavia teitä ovat

järjestäytyneet yksityistiet pysyvän asutuksen käyttämältä matkalta mukaan lukien tiekunnan hoitoonsa ottamat tieosuudet.

2. Avustuksen haku

Yksityistien tiekunta toimittavat ensi kertaa avustusta hakiessaan hakemuksen, josta selviää:

- tien/tiekunnan nimi

- tien pituus

- matka viimeiseen pysyvästi asuttuun kiinteistöön

- tien kunnossapitoluokka (jos on määritelty)

- hakijan yhteystiedot

- tiekunnan tilinumero, mihin avustus maksetaan.

- selvitys, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §). (Digiroad)

Hakemuksen liitteeksi tulee laittaa kartta, johon on merkitty avustuksen kohteena oleva tie sekä pysyvästi asutut kiinteistöt.

Hakemus tulee toimittaa Äänekosken kaupungin tekniseen toimeen toukokuun loppuun mennessä. Vuosittaista hakemusta ei tarvita, vaan ilmoitetaan muutokset em. tietoihin.

3. Avustuksen myöntäminen

Avustuksen myöntämisen kriteerit ovat:

  1. tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta.

2. tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §). (Digiroad)

Kunnossapitoavustuksia myönnetään talousarviossa osoitetuista määrärahoista seuraavasti:

Avustus on enintään 50 % kunnossapitoluokan kilometrikustannuksen mukaan lasketusta kustannuksesta.

Kunnossapitoluokituksessa noudatetaan soveltuvin osin tiehallinnon käyttämää luokitusjärjestelmää. Kunnossapitoluokka voidaan muuttaa hakijan tai kaupungin aloitteesta.

Kunnossapitoluokituksen ja käytettävän keskimääräisen kilometrikustannuksen hyväksyy avustuksen myöntävä viranhaltija. Kunnossapitoluokkien kilometrikustannukset saadaan kertomalla keskimääräinen kilometrikustannus seuraavilla kertoimilla: 1 lk kerroin 1,8, 2 lk kerroin 1,4, 3 lk kerroin 1,0 ja 4 lk kerroin 0,7.

Pienin maksettava avustus on 50 €.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten. Kunta voi päättää yksityistien kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan vastuulle. Avustuksia voi saada myös valtion varoista.

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄänekosken kaupunki
Palvelusta vastaaÄänekosken kaupunki
Alue Äänekoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Äänekosken kaupunki
Päivitetty: 1.4.2021