suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Yksityisten suojelualueiden poikkeamislupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Yksityisten suojelualueiden rauhoitusmääräyksiin voi joissakin tapauksissa hakea poikkeamislupaa.

Yksityismaalle perustetun luonnonsuojelualueen suojelupäätöksestä ilmenevät alueella voimassa olevat kiellot ja rajoitukset. Päätökset voivat myös määritellä jotkin toiminnat luvanvaraisiksi. Poikkeuksia rauhoitusmääräyksistä haetaan siltä ELY-keskukselta, jonka toimialueella kyseinen luonnonsuojelua ...

Toimi näin

Poikkeamislupaa haettaessa on hyvä olla tieto suojelukohteesta (esim. kiinteistötunnus tai suojelualuetunnus), johon poikkeuslupahakemus kohdistuu. Kaikissa tapauksissa tarvitaan tietoa kyseessä olevasta hankkeesta, sen vaikutuksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista tavoitteena pyrkiä mahdollisimman haitattomaan ratkaisuun.

Hae poikkeamislupaa verkkoasioinnissa yleisellä sähköisellä asiointilomakkeella (yksityishenkilön asiointilomake, yrityksen/yhteisön/toiminnanharjoittajan asiointilomake, kunnan asiointilomake, muun viranomaisen asiointilomake).

Kenelle ja millä ehdoin

Alueita koskevista perustamissäädöksistä tai järjestyssäännöistä ilmenee millaisiin toimintoihin voi saada alueen haltijaviranomaisilta poikkeusluvan. Ne voivat koskea esim. tutkimustarkoituksiin tarvittavia lupia eläinten pyydystämiseen tai kasvien keräämiseen, kalastuslupia, geologisia tutkimuksia tai malminetsintää. Lupa voi joskus olla tarpeen myös esim. alueella liikkumiseen.

Edellytyksenä lupien myöntämiselle on, että ne eivät vaaranna suojelualueiden perustamistarkoitusta. Monet luonnonsuojelualueet ovat samalla myös Natura 2000-alueita. Hakijan on poikkeusta hakiessaan sen vuoksi tarvittaessa selvitettävä myös mahdolliset suunnitellun toiminnan vaikutukset alueen Natura-suojeluperusteisiin.

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020