suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tornion kaupunki

Yksityisteiden avustaminen

  • Palvelu
  • Tornio
  • Julkinen palvelu

Voidakseen saada avustusta tien parantamiseen tai kunnossapitoon tulee tiekunnan hallinnoiman yksityistien täytettävä valtionavustuskelpoisuuden ehdot. Yksityistie on yksityistielain 83 pykälän perusteella valtionavustuskelpoinen, jos tielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katutietojärjestelmässä, niin kuin y ...

Toimi näin

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan mennessä. Hakemus tulee palauttaa Tornion kaupungin teknisille palveluille ilmoituksessa määriteltyyn päivään mennessä. Hakemuslomakkeita saa Tornion kaupungin sivulta

Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan vuosittain kesällä määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Myönnetyn avustuksen 1. erä maksetaan hakemukseen merkitylle pankkitilille. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Jos kunnossapitokustannukset menevät yli minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan vuosittain keväällä. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien haettavan vuoden hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi eräpäivään mennessä. Pelkkä kunnossapidon lasku ei riitä maksutositteeksi vaan pitää olla myös pankin tosite maksutapahtumasta!

Käytämme yhteydenpidossa myös sähköpostia.

Kenelle ja millä ehdoin

Avustuksen saanti edellyttää, että:

  • Tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous
  • Asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä
  • Tiellä on voimassa olevat, pysyvät kulkuoikeudet ja toimiva tiekunta
  • Tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa
  • Haitallisen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta.

Palvelun toteuttaa

Tornion kaupunki

Palvelusta vastaa

Tornion kaupunki
Tekstistä vastaa: Tornion kaupunki
Päivitetty: 2.2.2024