suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Savonlinnan kaupunki

Yksityinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Savonlinna
  • Julkinen palvelu

Mikäli huoltaja valitsee yksityisen perhepäivähoidon, perheellä on mahdollisuus saada KELAlta yksityisen hoidon tukea. Tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat tuet maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Lisätietoja saa puh. 020 435 7520 tai Kelan sivuilta.

Lisäksi Savonlinnassa on yksityiseen perhepäivähoitoon otettu käyttöön yksityisen hoidon kuntalisä. Kuntalisää voi hakea, mikäli lapsen viikoittainen hoitoaika on yli 20 tuntia. Kuntalisän suuruus on pienempi hoitoajan ollessa enintään 20 tuntia viikossa. Kuntalisän hakija ei voi saada äitiys- tai vanhempainrahaa tai ei saa kotihoidontukea. Tapauskohtaisen perustellun harkinnan mukaan lisää voidaan myöntää myös lapsen kotona tapahtuvaan yksityiseen hoitoon.

Kuntalisä maksetaan KELAn kautta, joten lapsen hoidontarpeen muutoksista sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava KELAlle.

Hoitopaikoista ja hinnoista saa lisätietoja yksityisten perhepäivähoitajien yhdistyksen puheenjohtajalta, puh. 044 292 1212.

Toimi näin

Huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen palvelusta ja sen maksusta.

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää haetaan suoraan KELAlta.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle kouluikäinen lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kuntalisän hakija ei saa äitiys- tai vanhempainrahaa eikä kotihoidontukea.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaSavonlinnan kaupunki
Alue Savonlinna
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Savonlinnan kaupunki
Päivitetty: 18.11.2021