suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kauhajoen kaupunki

Yksityinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Kauhajoki
  • Julkinen palvelu

Huoltajat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityiseltä perhepäivähoitajalta tai ryhmäperhepäiväkodilta. Kauhajoella toimii yksi yksityinen ryhmäperhepäiväkoti.

Kauhajoen kaupungissa on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista v ...

Toimi näin

Palveluseteliä haetaan sähköisellä hakemuksella, kun perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.

- Asiakas hakee varhaiskasvatuspaikkaa haluamaltaan yksityiseltä palvelusetelituottajalta.

- Asiakas tekee palvelusetelihakemuksen sähköisellä hakemuksella.

- Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta palvelusetelihakemuksella. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa.

- Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

- Kaupunki tekee palvelusetelistä päätöksen.

Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palvelusetelin arvo perustuu kasvatus- ja opetuslautakunnan tekemään päätökseen palvelusetelin enimmäisarvosta sekä palvelun tuottajan hintaan ja kunnalliseen päivähoitomaksuun. Palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tuloihin ja hoidon tarpeeseen perustuva kunnallisen varhaiskasvatusmaksun suuruus, josta syntyy asiakaskohtainen palvelusetelin arvo. Perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun suuruisen osuuden palveluntuottajalle omavastuuosuutena.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Palvelusta vastaa

Kauhajoen kaupunki
Tekstistä vastaa: Kauhajoen kaupunki
Päivitetty: 5.4.2022