suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Yksityinen perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

KELA tukee Yksityistä perhepäivähoitoa ja yksityistä päiväkotihoitoa yksityisen hoidon tuella. KELA:n maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi Kaarinassa maksetaan kunnallista yksityisen hoidon tukea. Yksityisen hoidon tukea haetaan KELAlta.

Yksityinen päivähoito on kaupungin valvomaa toimintaa. Toimintaa valvoo myös Lounais-Suomen aluehallintoviranomainen (www.avi.fi) ja Valvira (www.valvira.fi).

Yksityisessä päivähoidossa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkoko- ja henkilöstön kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisiltä päivähoitoyksiköiltä edellytetään omavalvontasuunnitelmaa, joka on asiakkaiden saatavilla yksikössä tai sähköisesti. Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka harjoittaa päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen sivistyslautakunnalle toiminnan aloittamisesta. Kaupungin perhepäivähoidon ohjaajat valvovat yksityistä perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja valvoo ja ohjaa yksityistä päiväkotitoimintaa ja ostopalveluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen lapsi voi saada päiväkotihoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen perhepäivähoitajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta ja sen maksusta. Perhe voi hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka tavallisesti järjestää varhaiskasvatusta omassa kodissaan. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Viranomaiset valvovat yksityistä perhepäivähoitoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 7.10.2021