suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Vanhempainrahakauden jälkeen perheet voivat hoitaa itse lastaan omassa kodissa, valita lapselleen joko kunnallisen päivähoidon tai yksityisen päivähoidon.

Kotona tapahtuvaa tai yksityisesti järjestettyä hoitoa tuetaan kotihoidon tuella tai yksityisen hoidon tuella ja niihin liittyvillä kuntalisillä. Lisäksi yksityiseen päivähoitoon voidaan myöntää palveluseteli mikäli kunnallista päivähoitopaikkaa ei ole tarjota.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palveluseteli voidaan myöntää yksityiseen päivähoitoon silloin kun perheelle ei järjesty kunnallista päivähoitopaikkaa. Perheen on haettava palveluseteliä ennen hoidon alkamista ja lisäksi toimitettava kopio palvelusopimuksesta päivähoitotoimistoon. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on harkinnanvarainen etuus eikä siihen ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa asiakasmaksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella prosenttiperusteisesti. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella. Mikäli tuloselvityksiä ei ole toimitettu määräajassa, maksu määritellään korkeimman maksuluokan mukaan.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiilinjärven kunta
Alue Siilinjärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 10.5.2019