suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Tulosidonnainen palveluseteli koskee vain yksityistä päiväkotihoitoa, ei perhepäivähoitoa.

Toimi näin

Palveluseteli-/päivähoitohakemus jätetään sähköisesti neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarvetta. Perhe ja palveluntuottaja tekevät varhaiskasvatuksen palvelusetelin käytöstä sopimuksen.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Varhaiskasvatuksen johtaja hyväksyy yksityiset palveluntuottajat, joiden varhaiskasvatuspalvelujen maksamiseen perhe voi käyttää hakemuksesta myönnettyä palveluseteliä. Lapsen hoidon järjestämiseen ei voi samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea, kotihoidon tukea tai kuntalisää.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 22.5.2019