suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiuruveden kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kiuruvesi
  • Yksityinen palvelu

Kiuruvedellä toimii yksityinen Maalaiskaupungin Päiväkoti Päivänkakkara.

Kaupungilta voi hakea kuntalisää erillisellä hakemuslomakkeella sen jälkeen kun hoitosopimus on syntynyt.

Toimi näin

Täytä kuntalisähakemus ja palauta se Kiuruveden kaupungintalolle varhaiskasvatuksen johtajalle.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

KUNTALISÄN SAANNIN EDELLYTYKSET

- Lapsi on subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä, eli äitiys- ja vanhempainrahakauden jälkeen siihen asti,

kunnes lapsi on oppivelvollinen.

- Perhe ei saa lapsesta Kelan äitiyspäivä- tai vanhempainrahaa eikä perheen lapsista makseta kotihoidon tukea.

- Hoitopaikan tulee olla turvallinen ja täyttää samat kriteerit kuin kunnallisen hoitopaikan (ilmoitusvelvollisuus

kunnalle ja valvontakäynnit kunnan taholta)

- Perheellä tai tuen saavalla palvelun tuottajalla ilmoitusvelvollisuus, mikäli tuen saamisen perusteissa tapahtuu

muutos. Virheellisin perustein maksetut tuet peritään takaisin.

- Yksityisellä palvelun tuottajalla on mahdollisuus periä kunnallista palvelua suurempaa asiakasmaksua

- Kuntalisän suuruus vahvistetaan erikseen opetuslautakunnan päätöksellä toimintakausittain (1.8.- 31.7.).

Päätös tuen maksamisesta tehdään enintään mainitulle aikavälille kerrallaan. Kuntalisää maksetaan 11

kuukauden ajalta, yleensä heinäkuu on tueton kuukausi.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaKiuruveden kaupunki
Alue Kiuruvesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiuruveden kaupunki
Päivitetty: 26.6.2020