suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kempeleen kunta

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kempele
  • Julkinen palvelu

Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, kunnan valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa. Kempeleen kunnassa asuvalle lapselle voidaan myöntää palveluseteli päivähoidon järjestämiseksi kempeleläisessä yksityisessä päiväkodissa. Palvelusetelin perheelle kuuluvaa omavastuun osuutta laskettaessa käytetään kunnallisia tulosidonnaisia päivähoitomaksukriteereitä. Perheelle muodostuva hoitomaksu koostuu kunnan määrittämästä omavastuuosuudesta sekä mahdollisesta yksityisen päiväkodin perimästä maksusta.

Toimi näin

Sekä kunnallista että yksityistä päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti Kempeleen kunnan varhaiskasvatuksen Internet-sivun kautta. Erillistä palvelusetelihakemusta ei tarvita.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Kempeleen kunnassa asuvalle lapselle voidaan myöntää palveluseteli päivähoidon järjestämiseksi kempeleläisessä yksityisessä päiväkodissa. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Perheen tulee itse irtisanoa edellä mainitut tuet, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Palvelusetelin omavastuuosuuden lisäksi yksityinen päiväkoti laskuttaa mahdollisen päiväkotikohtaisen hoitomaksun

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKempeleen kunta
Palvelusta vastaaKempeleen kunta
Alue Kempele
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kempeleen kunta
Päivitetty: 18.12.2019