suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karkkilan kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Karkkila
  • Julkinen palvelu

Karkkilassa toimii kolme yksityistä päiväkotia - Karkin päiväkoti, Pupulan päiväkoti ja Päiväkoti Vilperi.

Karkkilassa yksityiset päiväkodit tekevät yhteistyötä esimerkiksi suunnittelu-, kehittämis- ja arviointipäivillä sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla yhteisiä tapahtumia.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta Karkkilassa vastaa varhaiskasvatusyksikön johtaja.

Lisätietoja yksityisistä päiväkoideista löytyy yksityisten päiväkotien kotisivuilta.

Toimi näin

Yksityisiin päiväkoteihin voi ottaa yhteyttä sähköisesti ja puhelimella.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Karkkilassa otettiin 1.8.2013 yksityisessä päiväkotihoidossa käyttöön tulosidonnainen palveluseteli.

Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen päiväkotipalvelujen maksamisessa. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan ja perheen tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaKarkkilan kaupunki
Alue Karkkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karkkilan kaupunki
Päivitetty: 21.10.2020