suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kaarinan kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Kaarina
  • Julkinen palvelu

Yksityisessä päivähoidossa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkoko- ja henkilöstön kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisiltä päivähoitoyksiköiltä edellytetään omavalvontasuunnitelmaa, joka on asiakkaiden saatavilla yksikössä tai sähköisesti. Yksityinen henkilö tai yhteisö, joka harjoittaa päivähoitotoimintaa, on velvollinen tekemään ilmoituksen sivistyslautakunnalle toiminnan aloittamisesta. Kaupungin perhepäivähoidon ohjaajat valvovat yksityistä perhepäivähoitoa. Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja valvoo ja ohjaa yksityistä päiväkotitoimintaa ja ostopalveluja.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen lapsi voi saada päiväkotihoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat, eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKaarinan kaupunki
Palvelusta vastaaKaarinan kaupunki
Alue Kaarina
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kaarinan kaupunki
Päivitetty: 18.11.2021