suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Yksityinen päiväkotihoito

  • Palvelu
  • Heinola
  • Julkinen palvelu

Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista. Heinolan kaupunki tukee yksityistä päivähoitoa maksamalla Heinolassa asuvasta heinolalaisesta lapsesta palveluntuottajalle yksityisen hoidon tukea sekä yksityisen hoidon kuntalisää. Sekä yksityisen hoidon tuen että sen  kuntalisän saamiselle on edellytyksenä Kelan ohjeistamat säännöt lasten hoitoaikaoikeudesta yli 20 viikkotunnin hoitoon.Yksityisen hoidon tukea sen kuntalisää haetaan Kelalta, joka hoitaa myös tuen maksatuksen.

Yksityisellä  varhaiskasvatuspaikalla, yksityisellä hoítajalla, ryhmäperhepäivä-, tai päiväkodilla  pitää olla kunnan hyväksyntä toiminnan harjoittamiseen. Paikallisesti paikan hyväksymisestä, valvomisesta ja rekisteröimisestä vastaa Heinolassa varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, jolta saa myös lisätietoja yksityisistä varhaiskasvatupaikoista.

Toimi näin

Kysy menettelyohjeita kyseistä päiväkodista tai kunnan varhaiskasvatusasioita hoitavasta toimistosta. Useilla kunnilla on myös opastusta asiaan omilla verkkosivuilla. Hae yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Yksityisellä  varhaiskasvatuspaikalla  pitää olla sen sijaintikunnan hyväksyntä toiminnan harjoittamiseen. Toimintaa valvoo Valvira.  Sekä yksityisen hoidon tuen että sen  kuntalisän saamiselle on edellytyksenä Kelan ohjeistamat säännöt lapsen oikeudesta yli 20 viikkotuntiseen varhaiskasvatukseen.

Palvelu on maksullinen.

Yksityisen päiväkotihoidon tarjoajat hinnoittelevat palvelunsa itse.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota esimerkiksi varhaiskasvatusta eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHeinolan kaupunki
Palvelusta vastaaHeinolan kaupunki
Alue Heinola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 6.3.2020