suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Yksityinen päivähoito

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Lapsen vanhemmat voivat valita yksityisen päivähoidon ja hakea siihen Kelasta yksityisen hoidon tukea.

Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä yksityiseen päiväkotiin. Päivähoidon tuottaja määrittää hoitomaksun. Kaikki perheet voivat hakea Kelasta yksityisen hoidon tukea hoitomaksua varten.

Yksityinen päivähoidon tuottaja päättää lasten valinnasta, ja kirjallinen hoitosopimus tehdään aina huoltajan ja palvelun tuottajan kesken.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala toimii yhteistyössä palveluntuottajien kanssa sekä valvoo ja ohjaa yksityisten päivähoitopalveluiden tuottajien toimintaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Lapsen huoltajat tekevät yksityisen palveluntuottajan kanssa sopimuksen varhaiskasvatuspalvelusta. Voit hakea lapsesi varhaiskasvatusmaksuihin Kelasta yksityisen hoidon tukea. Siihen kuuluvat hoitoraha, perheen tulojen mukaan määräytyvä hoitolisä sekä mahdollinen kuntalisä. Kuntalisän maksaa kunta. Jos kunnassasi on käytössä palveluseteli, voit hakea sitä.

Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea lapsellesi hoitopaikkaa yksityisestä päiväkodista, joka järjestää varhaiskasvatusta. Yksityinen päiväkotihoito on yritysten, yhteisöjen tai järjestöjen tuottamaa, viranomaisten valvomaa ja varhaiskasvatuslain säätelemää toimintaa.

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota varhaiskasvatusta esimerkiksi eri kielillä tai erityispedagogiikkaa, kuten montessori- tai steinerkasvatusta. Ne voivat painottaa erilaisia harrastuksia tai uskonnollista kasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 13.1.2021