suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Yksilöllistetty oppimäärä

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Tervolan kunta
Alue: Tervola
Palvelun kieli: suomi

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tervolan perusopetuksessa -asiakirjassa on kuvattu toiminnan toteuttaminen ja toimintatavat. Tervolassa oppilaalla, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on oikeus saada tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Koulu järjestää erityisopetuksen muun opetuksen yhteydessä, luokkamuotoisessa erityisopetuksessa tai muussa soveltuvassa paikassa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan saamasta muusta tuesta. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.


Kenelle ja millä ehdoin

Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää, että oppilaan koulunkäynnistä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Yksilöllistäminen perustuu myös psykologin lausuntoon.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen oppimäärää voidaan yksilöllistää, jos oppilaalla ei ole edellytyksiä suoriutua perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärästä hyväksytysti. Tavoitteiden tulee olla oppilaalle sopivia ja riittävän haastavia.

Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä oppiaineittain. Yksilöllistämispäätöstä tarkastellaan tilanteen mukaan ja muutetaan tarvittaessa.


Palvelun toteuttaa: 
Tervolan kunta